15 september 2021

Nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning

 Ineos vraagt opnieuw een vergunning om in de Antwerpse haven een bos te veranderen in een ‘plastiekfabriek’.

Laten we massaal bezwaar aantekenen.