Ontbossing

Meer natuur is minder fabrieken

De CEO van Ineos schrijft: “Er zullen bomen verdwijnen, maar als compensatie zullen er meer bij­komen dan wettelijk verplicht is. Daarvoor engageren we ons, in nauwe samenwerking met Natuurpunt vzw.”

Laten we even stilstaan bij het woord ‘compensatie’. Het is niet dat er ergens een parking, een ongebruikte weg of een verlaten bedrijfsterrein wordt omgezet in bos.  Bomen worden meestal aangeplant op een gebied dat al vrij ‘natuurlijk’ is, bijvoorbeeld een verlaten veld. Natuurpunt is verantwoordelijk voor de compensatie van Ineos. Ze krijgt geld van Ineos om gebieden te kopen en te beplanten. Zo kan Natuurpunt haar gebieden vergroten door aanpalende percelen of nieuwe stukken te kopen van bestaande boseigenaren.

Naast de wettelijk verplichte boscompensatie heeft Ineos in het voorjaar van 2019 een gift van 173.000 euro aan Natuurpunt gedaan.

Klik op de Groenknolorchis

Indien er een terrein kan gekocht worden dat kan bebost worden, duurt het zo’n 30 à 40 jaar voor er een evenwaardig en even groot bos aanwezig is. Dus ook hier kan er bezwaarlijk sprake zijn van het woord ‘compensatie’. Nieuw bos heeft een blijvende achterstand in capaciteit om CO2 op te nemen en in natuurwaarde t.o.v. een bestaand bos dat gekapt wordt. Bovendien, natuur is véél meer dan bomen. Hoe 'compenseer' je het jachtgebied van een zeevogel in de haven?

Het is schandalig dat Ineos een aparte aanvraag indiende voor de ontbossing. Een ontbossing dient samen beoordeeld te worden met het ganse project. Deze werkwijze is een overduidelijke schending van de Europese en lokale regelgeving. Gelukkig hebben milieuverenigingen dat kunnen aantonen voor de rechter. Zij kregen gelijk.

De helft van de bossen in Vlaanderen is kleiner dan 2,5 hectare. Dat Ineos 55 hectare kapte is dus gigantisch

De boskap voor Project One moest gecompenseerd worden met tientallen piepkleine perceeltjes verspreid over heel Vlaanderen.

Zo werkt boscompensatie dus verdere versnippering in de hand.  

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven

Ineos schrapte enkele percelen uit het eerste voorstel tot ontbossing maar past de benodigde ruimte voor het geheel niet aan. De aanvraag van augustus 2020 betrof dus grosso modo dezelfde als die van augustus 2019.

De versnipperde boscompensatie over 25 verschillende percelen is en blijft nog steeds totaal onvoldoende.

Klik op de papegaaiduiker

De boscompensatie bestaat momenteel reeds uit niet minder dan 25 verschillende percelen die versnipperd liggen over heel Vlaanderen. Het is overduidelijk dat zulk een versnipperde boscompensatie op geen enkele manier de verloren natuurwaarde van het huidige bos kan compenseren. Die natuurwaarde als geheel en als belangrijke (laatste?) toevluchtsoord voor planten en dieren in de Scheldedelta is verloren. Ergens versnipperd in de Kempen of aan de Maaskant een stukje bos bij aanplanten compenseert die unieke plaats in de Scheldedelta niet.

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven

Meer info: