21 oktober 2023

Blijvend bezwaar tegen Project One van Ineos!

Ja, wij blijven ons verzetten tegen een vergunning voor de bouw en de exploitatie van een ethaankraker door Ineos.

Op 11 november 2023 dienen wij onderstaand bezwaarschriften in. U kunt dit mee ondertekenen via dit formulier of Klik binnen het kader hieronder:

Klik op de tekst hierboven om het bezwaar te onderschrijven.

Op 11 november 's avonds dienen we bovenstaand bezwaarschrift met begeleidend schrijven in op het omgevingsloket. Uw eigen bezwaar schrijft u -indien u wenst- in een veld op formulier. Elk eigen bezwaar wordt toegevoegd aan de pdf die we genereren vlak voor de deadline (op 11 november eindigt het openbaar onderzoek). Zo kunt u zelf snel en makkelijk een persoonlijk bezwaarschrift indienen.

Help deze ‘nee-stem’ krachtig te maken door dit bericht te forwarden, de link van het formulier te posten op jouw sociale media of aan iemand met veel volgers te vragen om het bezwaar mee te verspreiden. 

Samen verhogen we het aantal ondertekenaars. 

U kunt er ook voor kiezen om een uitgebreid bezwaarschrift in te dienen in het omgevingsloket. Vink in het formulier een optie "Mail me een uitgebreid bezwaarschrift dat ik kan indienen via het omgevingsloket". Mensen die dat selecteren mail ik een korte handleiding met twee voorbeeld bezwaarschriften.


Lees meer:

Vernieuw je bezwaar tegen Ineos op de website van Grootouders voor het Klimaat


 

20 juli 2023

Symbolisch belangrijke beslissing over "De grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar."

De werken aan Project ONE in de Antwerpse haven moeten onmiddellijk stilgelegd worden. Dat besliste de Raad van Vergunningsbetwistingen vandaag, 20 juni 2023.

Bedankt aan iedereen die dit heeft gerealiseerd. Samen stopten we even de waanzin van de Vlaamse Regering die meeging in een sprookje van jobs en grootschalige investeringen in 'onze haven'. 

Dit is een ongelooflijk mooie overwinning voor het klimaat, tegen plasticvervuiling, op overheidsgeld naar foute zaken, geen bijkomende stikstofuitstoot die biodiversiteit aantast en vuil schaliegas dat wegblijft uit Antwerpen. Is dat niet mooi?

Met trots denk ik terug aan 26 januari 2019. Mijn zoontje zat in het vijfde leerjaar en sprak af met zijn vriendinnetje om de dag nadien te gaan betogen voor het klimaat. Op stukken karton begonnen ze te tekenen en te schrijven. 'Red de planeet' of 'Red het klimaat' stond er meestal op de borden van de 70.000 deelnemers. Twee kinderen droegen een kartonnetje met 'Stop Ineos' (want de planeet redt zichzelf wel). Dat snapte nog niet zoveel mensen. Daarom ging toen deze website online.

Vandaag snapt iedereen dat Ineos moet stoppen. Om klimaat en biodiversiteit te redden, betekent dat dit soort projecten moeten stilgelegd worden. Dat besliste vandaag de rechter. De grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar, die toen onze aandacht trok, komt er voorlopig niet.

Laten we dat zo houden.

Per maand dat het project vertraagt, wint het klimaat wint zo'n 70.000 ton CO2 per maand (da's 't equivalent van zo'n 120.000 gezinnen). Binnenkort gaat mijn zoon naar het vierde middelbaar. Er zijn dus al veel maanden voorbij gegaan zonder bijkomende uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Jammerlijk detail. Het bos van 55 Ha werd ondertussen vorig jaar gekapt en het terrein verder bouwrijp gemaakt. De Vlaamse regering heeft nu 6 maanden tijd om haar verleende vergunning aan te passen.