20 juli 2023

Symbolisch belangrijke beslissing over "De grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar."

De werken aan Project ONE in de Antwerpse haven moeten onmiddellijk stilgelegd worden. Dat besliste de Raad van Vergunningsbetwistingen vandaag, 20 juni 2023.

Bedankt aan iedereen die dit heeft gerealiseerd. Samen stopten we even de waanzin van de Vlaamse Regering die meeging in een sprookje van jobs en grootschalige investeringen in 'onze haven'. 

Dit is een ongelooflijk mooie overwinning voor het klimaat, tegen plasticvervuiling, op overheidsgeld naar foute zaken, geen bijkomende stikstofuitstoot die biodiversiteit aantast en vuil schaliegas dat wegblijft uit Antwerpen. Is dat niet mooi?

Met trots denk ik terug aan 26 januari 2019. Mijn zoontje zat in het vijfde leerjaar en sprak af met zijn vriendinnetje om de dag nadien te gaan betogen voor het klimaat. Op stukken karton begonnen ze te tekenen en te schrijven. 'Red de planeet' of 'Red het klimaat' stond er meestal op de borden van de 70.000 deelnemers. Twee kinderen droegen een kartonnetje met 'Stop Ineos' (want de planeet redt zichzelf wel). Dat snapte nog niet zoveel mensen. Daarom ging toen deze website online.

Vandaag snapt iedereen dat Ineos moet stoppen. Om klimaat en biodiversiteit te redden, betekent dat dit soort projecten moeten stilgelegd worden. Dat besliste vandaag de rechter. De grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar, die toen onze aandacht trok, komt er voorlopig niet.

Laten we dat zo houden.

Per maand dat het project vertraagt, wint het klimaat wint zo'n 70.000 ton CO2 per maand (da's 't equivalent van zo'n 120.000 gezinnen). Binnenkort gaat mijn zoon naar het vierde middelbaar. Er zijn dus al veel maanden voorbij gegaan zonder bijkomende uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Jammerlijk detail. Het bos van 55 Ha werd ondertussen vorig jaar gekapt en het terrein verder bouwrijp gemaakt. De Vlaamse regering heeft nu 6 maanden tijd om haar verleende vergunning aan te passen.